Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce

 
 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sokółce

 

Plac Kościuszki 15

16-100 Sokółka

telefon/fax: 85 711 22 08

www.zgkimsokolka.pl

sekretariat@zgkimsokolka.pl


 

Wykaz ważniejszych telefonów

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie Energetyczne - 991

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  - tel. 85 711 27 71

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - tel. 85 711 27 53

Konserwator anten - Jan Kułak - tel. 603-442-987

Konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Mariusz Baranowski - tel. 501-057-271

Konserwator elektryk - Jerzy Żukowski - tel. 697-040-319